Priešgaisriniai rezervuarai

Iš stiklaplasčio vyniojimo būdu pagaminti priešgaisriniai rezervuarai yra skirti vandeniui laikyti, saugoti, kuris naudojamas gaisro atveju.

Rezervuarai gaminami horizontalūs, požeminiai ir antžeminiai. Priklausomai nuo pasirinkimo vietos, priešgaisriniai rezervuarai gali būti montuojami žalioje vejoje arba po važiuojamąja kelio dalimi. Užsakovams pageidaujant priešgaisriniai rezervuarai gali būti gaminami ir pateikiami pilnos arba nepilnos komplektacijos, t.y. be siurblių, automatikos ir kt. priedų.

Svarbūs gaminio bruožai: 

Priešgaisriniai rezervuarai
Priešgaisriniai rezervuarai
  • Patvari, lengva stiklaplasčio konstrukcija yra atspari mechaniniams, cheminiams poveikiams;
  • Poliesterinės dervos ir stiklaplastis yra padidinto konstrukcinio stiprumo, nelaidūs vandeniui;
  • Nesudėtingas ir trumpas montavimo laikas. Palyginus su gelžbetoniniais rezervuarais, stiklaplasčio rezervuarų montavimo kaštai yra maži;
  • Priešgaisriniai rezervuarai gali būti nuo Ø 0,8 iki Ø 5 m. Sujungus priešgaisrinius rezervuarus (tris vienetus ar daugiau) suformuojama 500 m³ ar didesnės talpos priešgaisrinių rezervuarų sistema;
  • Sumontavus priešgaisrinius rezervuarus iš stiklaplasčio, o ne iš gelžbetonio, yra galimybė taupiai išnaudoti savo teritorijos plotą, virš jų įsirengiant automobilių stovėjimo aikšteles;
  • Rezervuarų korpusams suteikiama 10 metų garantija;
  • Priešgaisrinius rezervuarus galima montuoti kartu su lietaus nuotekų surinkimo šuliniu, naftos gaudykle, tuomet išvalytas lietaus nuotekas galima panaudoti šių rezervuarų užpildymui, kas leidžia ekonomiškai naudoti užsakovo resursus.