Įvairios talpos

Vertikalios, horizontalios, požeminės, antžeminės talpos

talposTalpos iš stiklaplasčio gaminamos vyniojimo būdu. Stiklaplastis yra padidinto konstrukcinio stiprumo, nelaidus vandeniui, atsparus mechaniniams, cheminiams poveikiams, temperatūros svyravimams. Talpos diametras gali būti nuo 0,6 m iki 5 m, montuojamos 2 – 17 m ilgio iki 300 m³ viename tūryje.

Talpos gali būti pritaikomos buityje ir pramonėje. Pagal poreikius talpos gali būti gaminamos atsparios cheminėms medžiagoms, tinkamos kuro saugykloms, šilumos akumuliavimo sistemoms, biodujų jėgainėms, žemės ūkyje ar geriamojo vandens laikymui.

Geriamojo vandens talpos

Geriamam vandeniu laikyti talpų vidinė sienelė yra padengta specialia medžiaga, tinkama sąlyčiui su geriamuoju vandeniu. Talpos testuotos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos cheminių tyrimų skyriuje.

Akumuliacinės talpos

Akumuliacinės talpos funkcija yra kaupti šilumą. Ji sukaupia perteklinę šilumą iš šilumos šaltinių, o išsijungus energijos šaltiniui perduoda į patalpas. Šios talpos gali būti naudojamos kartu su kieto kuro katilais, saulės kolektoriais ar siurblių sistemose.

Surenkamos iki 5 000 m3 talpos

Iš atskirų stiklaplasčio panelių galima sumontuoti talpas, kurios skirtos laikyti:

  • geriamąjį vandenį;
  • techninį vandenį;
  • nuotekas;
  • skystą mėšlą;
  • agresyvius skysčius.

Skruberiai

ES didėja biodujų jėgainių skaičius ir tuo pačiu vis didesnę dalį bendrame energetiniame balanse sudaro energija, gaunama iš biodujų. Pagamintos biodujos naudojamos ne tik elektros energijos, bet ir šilumos gamybai. Tačiau išgaunant biodujas iš bioskaidžių atliekų susidaro nepageidaujami komponentai: anglies dioksidas (CO2), sieros vandenilis (H2S), amoniakas (NH3), azotas (N2), anglies monoksidas (CO). Šie nepageidaujami komponentai gali sudaryti apie 50% viso išgaunamų biodujų tūrio. Nepageidaujamiems komponentams pašalinti ir biodujoms išvalyti naudojama technologinė įranga, kurios sudėtinė dalis yra biodujų išvalymo talpos – skruberiai.

Siloso bokštai

Siloso bokštai gali būti įvairių diametrų ir matmenų, kurių tūris nuo 1 m³ iki 200 m³ ir daugiau.